Галерия с видео клипове при внос на Китайски стоки

Кратки видео клипове, заснети по време на посещения на тематични изложения и панаири в Китай от Трендисток, пазаруване и осъществяване на сделки, намиране и контакт с производители, проверка на качеството на получената стока, натоварване на цели контейнери и групажи, опаковане, транспортиране, складиране, прозвеждане и много други. 

Пазари и складове на едро

Фабрики

Складиране

Товарене на котейнери

Няма публикации