Патентоване и регистрация на марка

Патентоване и регистрация на марка

Патентоването на определен вид технология, дизайн или функционалност е необходимо за всяка фирма, която се фокусира в R&D или развива свои собствена продуктова линия и бранд. Без значение дали сте частно лице или фирма, ако смятате, че имате уникална идея или вече направена разработка, която би имала голям потенциал за разрастване, ние ще ви помогнем да я патентовате в Китай, така че тя да бъде защитена от копия или експлоатация от трети лица и конкурентни.
Регистрация на марка в Китай също е добър вариант за фирми, които вече имат изграден свой успешен бранд, и желаят да стъпят на китайският пазар, като предпазят своите услуги и продукти от дублиране и фалшифициране.По този начин, вие ще запазите вашето име и репутация без да давате възможност за злоупотреба с тях.
Ако имате нужда от съдействие за патентоване в Китай, ние от агенция за посредничество при внос от Китай Трендисток сме насреща и ще ви помогнем с всяка една стъпка по процедурата за регистрацията на бранда и продукта ви.

Патентоването в Китай е много често срещано действие, тъй като по този начин голяма част от местните и чуждестранни фирми предпазват продукта или стоките си от нискокачествено дубликиране и нарувашава не интелектуалната ви собственост. Ние от Trendystock ще ви съдействаме и осигурим 100% защита относно всичко свързано с китайския ви патент или марка и тяхната регистрация.

Свързани публикации