Внос на стока от Китай по вода с цял контейнер - морски транспорт

Внос на стока от Китай по вода с цял контейнер - морски транспорт

Морският транспорт от Китай е най-често използваният вид логистика, поради своята ниска себестойност, която е от основно значение за повечето вносители на китайски стоки. Най-икономичното решение, когато става въпрос за морско навло от Китай, е да се използва Цял контейнер. Почти всички контейнери в България влизат през 3 пристанища: Варна, Бургас и Солун.

Целите контейнери от Китай са разделени на стандартни 20ft и 40ft ,40HQ и 45HQ (HQ = High Cube - по-висок от стандартните) . Когато се превозват едрогабаритни товари и стоки, като машини и друго едро оборудване, чиято широчина или височина не се събира в пространството на един обикновен контейнер, се налага да се използва частично или цялостно открити контейнери При превоза на храни, напитки и някои други видове продукти, които изискват поддържането на определена температура през цялото време на транспортирането на стоката от начална до крайна дестинация, се използват хладилни контейнери. Последните два вида от споменатите видове контейнери са значително по-скъпи от стандартните им варианти.


Времето, което е необходимо на един контейнер от Китай да пристигне на Българското пристанище (след отплаването на контейнерната линия от началното пристанище) е 35-45 календарни дни, като то зависи от главно от коя контейнерна линия се превозва, къде и на колко места става претоварването, метеорологични условия и др. Понякога непредвидени обстоятелства могат да наложат забавянето на контейнерните линии и в последствие забавянето на доставката на вашата стока.


Как да поръчам контейнер от Китай?

За да поръчате контейнер със стока от Китай е нужно да се свържете с нас.  Ние ще ви асистираме както със закупуването на вашата стока и доставка до наш склад, така и с нейната най-оптимална логистиката до посочената от вас дестинация. 

Ние от Агенция Трендисток можем да ви предложи морски транспорт от Китай с цели контейнери на най-добри цени:

- ще поръчаме и проверим вашата стока

- ще подготвим всички необходими документи за нейният износ и внос

- ще организираме натоварването на вашата стока в цял контейнер

- ще организираме целият морски и вътрешен транспорт до посочена от вас дестинация

Транспорт от Китай с контейнер по вода е най-добрият вариант за малки и големи фирми, които внасят стоката си директно от Китай.

Свързани публикации