Железопътен транспорт цял контейнер

Железопътен транспорт цял контейнер

В близките 1-2 години след започването на изграждането на няколко железопътни линии по най-големият Китайски проект "Пътя на коприната", водещи до територията на ЕУ, Русия и част от Арабските държави, транспортирането на цели контейнери от Китай с железопътен транспорт стана значително по-лесно и евтино и бързо. Транспортните разходи с влак са по-скъпи от тези, при морското карго, но и значително по-евтини от разходите, необходими за транспортиране с въздушен транспорт. Ако трябва да го опишем по възможно най-простият и лесен за разбиране начин, ЖП каргото се приема като компромисен вариант между морското и авио карго. Този баланс може да се разглежда както от гледна точка за себестойността на самият транспорт, така и за неговото времетраене. 


Защо много наши клиенти предпочитат да използват жп транспорт от Китай?

1. Защото спестяват време, т.е.  железопътен транспорт от Китай е един компромисен вариант, който отнема 14-25 дни за достигане до Европа, в зависимост от това, по коя конкретна жп линия се изпраща стоката.  

2. Защото използването на железопътен транспорт на цял контейнер с влак от Китай е все по-предпочитан начин от българските вносители и износители, тъй като спестяват много пари в сравнение с авио каргото, като същевременно имат по-кратки транзитни периоди в сравнение с морския транспорт.

Свързани публикации