Υπηρεσίες εκτελωνισμού κατά την εισαγωγή κινεζικών προϊόντων

Υπηρεσίες εκτελωνισμού κατά την εισαγωγή κινεζικών προϊόντων

Εμείς από την Trendystock Agency προσφέρουμε τελωνειακές υπηρεσίες για όλους τους πελάτες μας στο έδαφος της Ελλάδα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν θέλετε να ελευθερώσουμε την παραγγελία σας από την Κίνα, θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε στην προετοιμασία όλης της τεκμηρίωσης που απαιτείται για την ελεύθερωσή της.  

Ως επαγγελματίες διαμεσολαβητές με την Κίνα, θα φροντίσουμε οι αποστολές σας να συνοδεύονται πάντα από το απαραίτητο σύνολο εγγράφων, ώστε να μην έχετε κανένα πρόβλημα. Σε γενικές γραμμές, τα έγγραφα που απαιτούνται για εισαγωγή από την Κίνα είναι τιμολόγιο, φορτωτική, λίστα συσκευασίας. Σε περιπτώσεις που χρησιμοποιείτε αεροπορικές μεταφορές ή εταιρείες ταχυμεταφορών express, θα μπορούσαν επίσης να σας ζητήσουν την εντολή πληρωμής του συγκεκριμένου τιμολογίου. 

Όσον αφορά τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων από την Κίνα, και ιδίως την πληρωμή του φόρου προστιθέμενης αξίας και των δασμών, τα κινεζικά προϊόντα δεν διαφέρουν πολύ από οποιοδήποτε άλλο εμπόρευμα στον κόσμο. Κάθε τύπος αγαθών έχει τον δικό του δασμολογικό κωδικό, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ελεγχθεί το ποσοστό του δασμού που πρέπει να καταβληθεί για την εισαγωγή ενός συγκεκριμένου τύπου αγαθών. Ο ΦΠΑ καθορίζεται στο 20% και χρεώνεται επί του συνολικού ποσού των εμπορευμάτων (αξία τιμολογίου των εμπορευμάτων + έξοδα μεταφοράς + ασφάλιση) και του δασμού που χρεώνεται σε αυτό. 

Η άλλη υπηρεσία που προσφέρουμε στους πελάτες μας είναι η εισαγωγή ελληνικών ή ξένων προϊόντων στην Κίνα. Η Κίνα, ως μία από τις μεγαλύτερες καταναλωτικές αγορές στον κόσμο, προσφέρει μια καλή ευκαιρία σε ανεπτυγμένες ξένες μάρκες. Εάν έχετε ένα συγκεκριμένο προϊόν που θέλετε να εισαγάγετε και να πουλήσετε στην Κίνα, τότε μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε αυτήν τη διαδικασία. Οι τελωνειακές απαιτήσεις για εισαγωγές στην Κίνα είναι πολλές και ποικίλες και πολλά από τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από μεγάλο αριθμό εγγράφων που κυμαίνονται από τη σύνθεση του υλικού, διάφορους τύπους πιστοποιητικών υγιεινής και πολλά άλλα. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για οποιοδήποτε από τα βήματα που σχολιάσαμε παραπάνω, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 


Related Posts